ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันทรุปราคา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
 
=== การเกิด ===
ไม่ไช้ไช่ทุกปีมีจันทรุปราคาอย่างน้อยสองครั้งและมีได้มากถึงห้าครั้ง แม้จันทรุปราคาเต็มดวงจะมีน้อยมาก หากทราบวันที่และเวลาของอุปราคาหนึ่งแล้ว สามารถพยากรณ์การเกิดอุปราคาอีกครั้งหนึ่งโดยใช้วงรอบอุปราคาอย่าง[[ซารอส]]
 
อุปราคาเกิดเฉพาะในฤดูอุปราคา เมื่อดวงอาทิตย์เข้าใกล้ปมขึ้นหรือลงของดวงจันทร์
ผู้ใช้นิรนาม