ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน (แบบเก่า)/จัดรูปแบบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{| style="border:none; text-align:left; padding:0.3em;"
|-<!-- COLUMN HEADINGS -->
| style="background:#E6F2FFE6F2FF; padding:0.3em3em; text-align:center;"|'''You typeคุณพิมพ์'''
| width="50%" style="background:#E6F2FFE6F2FF; padding:0.3em3em; text-align:center;"|'''You getคุณได้'''
|-
|
|
 
{{fakeheading|sub== 2|พระมาลาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ==}}
 
|-
<tt><nowiki>=== หมวกฟาง ===</nowiki></tt> <br />
|
{{fakeheading|sub=== 3|หมวกฟาง ===}}
 
|}
หากบทความมีพาดหัวอย่างน้อย 4 พาดหัว จะสร้างสารบัญอัตโนมัติ
 
=== ตัวห้อยและตัวยก ===
<div style="float: right; background-color:#f5faff; color: #000; padding: .2em .6em; font-size: 100%; border: 1px solid #cedff2; margin-bottom:3px;">'''สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม ดู [[วิธีใช้:การจัดรูปแบบวิกิ]]'''</div>{{-}}
การใช้รูปแบบตัวห้อย คุณเพิ่มป้ายระบุ <code><nowiki><sub></nowiki></code> เปิดนำหน้าข้อความและปิดด้วยป้ายระบุ <code><nowiki></sub></nowiki></code> ตาม สำหรับตัวยกใช้ <code><nowiki><sup></nowiki></code> และ <code><nowiki></sup></nowiki></code> ตัวอย่างเช่น
 
== Subscript and superscript ==
To use the subscript format you type an opening <code><nowiki><sub></nowiki></code> tag before the text and a closing <code><nowiki></sub></nowiki></code> tag after it. The tags for superscript are <code><nowiki><sup></nowiki></code> and <code><nowiki></sup></nowiki></code>. Example:
The codeรหัส {{code|2=html|H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> &amp;rarr; 2 H<sup>+</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2&amp;minus;</sup>}}
 
displays:แสดงผลเป็น H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> &rarr; 2 H<sup>+</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2&minus;</sup>
 
<div style="float: right; background-color:#f5fafff5faff; color: #000; padding: .2em2em .6em6em; font-size: 100%; border: 1px1px solid #cedff2cedff2; margin-bottom:3px3px;">'''Forสำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม more information, seeดู [[Helpวิธีใช้:Wiki markupการจัดรูปแบบวิกิ]]'''</div>{{-}}
 
== HTML ==
 
== เอชทีเอ็มแอล ==
Wikitext contains all the features required to follow Wikipedia's formatting conventions. However, its formatting capabilities are limited. If you want to have more control of the formatting, such as using colors, text and paragraph styles, and page layout you can use [[HTML]]. HTML is the language used to format web pages in the Internet. It is more powerful than wikitext, but it's also more complex and harder to use.
ข้อความวิกิมีคุณลักษณะทั้งหมดที่กำหนดให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมการจัดรูปแบบของวิกิพีเดีย ทว่า ขีดความสามารถจัดรูปแบบของมันมีข้อจำกัด หากคุณต้องการควบคุมการจัดรูปแบบให้มากขึ้น เช่น การใช้สี ลีลาข้อความและย่อนห้า และผังหน้า คุณสามารถใช้[[เอชทีเอ็มแอล]]ได้ แต่เอชทีเอ็มแอลยากและซับซ้อนกว่าข้อความวิกิ
 
<div style="float: right; background-color:#f5fafff5faff; color: #000; padding: .2em2em .6em6em; font-size: 100%; border: 1px1px solid #cedff2cedff2; margin-bottom:3px3px;">'''Forสำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม more information, seeดู [[Helpวิธีใช้:HTML in wikitextเอชทีเอ็มแอลในข้อความวิกิ]]'''</div>{{-}}
 
== แถบเครื่องมือแก้ไข ==
== Editor toolbars ==
ตัวแก้ไขของวิกิพีเดียมีสองแถบเครื่องมือที่ช่วยการใช้ป้ายระบุวิกิ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการพิมพ์ข้อความเป็นตัวเส้นหนา แทนที่จะพิมพ์ป้ายระบุ <code><nowiki>'''</nowiki></code> ด้วยมือ คุณสามารถกดปุ่ม'''ตัวเส้นหนา''' แล้วคลิกข้อความในนั้นได้โดยตรง
The Wikipedia editor has two toolbars with buttons that help with the use of wiki tags. For instance, if you want to type a text in bold, instead of manually typing the <code><nowiki>'''</nowiki></code> tags, you can just press the '''Bold''' button and then type the text in bold directly.
 
{| class="wikitable"
|+ แถบเครื่องมือเสริม : การเลือกหลัก
|+ Enhanced toolbar: main selections
|-
| colspan="4" style="text-align: center;" |[[File:RefToolbar 2.0a.png|Enhanced editing toolbar|link=]]
|-
! ไอคอน !! ฟังก์ชัน !! สิ่งที่แสดงเมื่อกำลังแก้ไข !! สิ่งที่แสดงในหน้า
! Icon !! Function !! What it shows when editing !! What it shows on the page
|-
|[[File:Vector toolbar bold B button.png|Bold text|link=]]
|ตัวเส้นหนา
|Bold
|<code><nowiki>'''Bold textข้อความตัวหนา'''</nowiki></code>
|'''ข้อความตัวหนา'''
|'''Bold text'''
|-
|[[File:Vector toolbar italic I button.png|Italic text|link=]]
|ตัวเอน
|Italic
|<code><nowiki>''Italic textข้อความตัวเอน''</nowiki></code>
|''ข้อความตัวเอน''
|''Italic text''
|-
|[[File:Vector toolbar insert external link button.png|External link|link=]]
|ลิงก์ภายนอก
|External link
|<code><nowiki>[http://www.example.com link titleชื่อลิงก์]</nowiki></code>
| [http://www.example.com link titleชื่อลิงก์]
|-
|[[File:Vector toolbar insert internal link button.png|Internal link|link=]]
|ลิงก์ภายใน
|Internal link
|<code><nowiki>[[Link titleชื่อลิงก์]]</nowiki></code>
|[[ชื่อลิงก์]]
|[[Link title]]
|-
|[[File:Vector toolbar insert image button.png|Embedded file|link=]]
|แทรกภาพ
|Insert image
|<code><nowiki>[[File:Example.jpg|thumbnail]]</nowiki></code>
| [[File:Example.jpg|90px|thumbnail]]
|-
| [[File:Vector toolbar insert reference button.png|link=]]
| แทรกการอ้างอิง
| Insert {{fnote}}
| <code><nowiki><ref>Insert footnote text hereแทรกข้อความอ้างอิงที่นี่</ref></nowiki></code>
| <ref>แทรกข้อความอ้างอิงที่นี่</ref>
| <ref>Insert footnote text here</ref>
|-
|[[File:Vector toolbar signature button.png|40px|Your signature with timestamp|link=]]
|เซ็นความเห็นคุย<br />(พร้อมตราเวลา)
|Sign talk comments<br />(with time stamp)
|<code><nowiki>--~~~~</nowiki></code>
|[[Special:Mypage|Usernameชื่อผู้ใช้]] ([[Special:Mytalk|talkคุย]]) {{CURRENTTIME}}, {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}} (UTC)
|-
|}
{{-}}
<div style="float: right; background-color:#f5fafff5faff; color: #000; padding: .2em2em .6em6em; font-size: 100%; border: 1px1px solid #cedff2cedff2; margin-bottom:3px3px;">'''Forสำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม more information, seeดู [[Helpวิธีใช้:Edit toolbarแถบเครื่องมือแก้ไข]]'''</div>{{-}}
{{-}}
<noinclude>