ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน (แบบเก่า)/จัดรูปแบบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{pp-semi-indef}}{{pp-move-indef}} __NOEDITSECTION__ {{Wikipedia:Tutorial/TabsHeader|This=3}} <div style="border: 2px solid #A3B1BF; padding: .5em 1em 1em 1em; border-to...)
 
{{pp-semi-indef}}{{pp-move-indef}}
__NOEDITSECTION__
{{Wikipedia:Tutorial/TabsHeader|This=3}}
|}
 
ในวิกิพีเดีย ชื่อของเรื่องบทความเขียนด้วยตัวเส้นหนา เมื่อกล่าวถึงครั้งแรกในบทความ ตัวอย่างเช่น ในบทความ [[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร]] ขึ้นต้นว่า
On Wikipedia, the names of an article's subject are written in '''bold''' when they are first mentioned in the article. For example, the article [[Elizabeth II]] begins:
 
: '''สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2''' ทรงเป็นพระมหาราชินีของ 16 ประเทศ จาก 53 รัฐสมาชิกในเครือจักรภพแห่งชาติ พระองค์เป็นประธานเครือจักรภพและผู้ปกครองสูงสุดแห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษ...
:'''Elizabeth II''' (Elizabeth Alexandra Mary, born 21 April 1926) is the constitutional monarch of 16 sovereign states, known as the Commonwealth realms, and their territories and dependencies, and head of the 53-member Commonwealth of Nations. ...
 
''Italics'' may be used for the names of books, movies, albums, and computer or video game titles. If the first mention of the subject of an article is also a book or movie title, then '''''bold italic''''' is used.
 
''ตัวเอน'' อาจใช้กับ[[WP:MOS#ตัวเอน|ชื่อหนังสือ ภาพยนตร์ อัลบั้ม และเกมคอมพิวเตอร์]] หากกล่าวถึงเรื่องบทความที่เป็นชื่อเหล่านี้ ก็ใช้ ตัว '''''ตัวเอนและเส้นหนา'''''
 
== พาดหัวและพาดหัวย่อย ==