ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน/แก้ไข"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ก่อนสร้างบทความใหม่ กรุณาทำความเข้าใจ[[WP:NOTE|ข้อกำหนดความโดดเด่นของวิกิพีเดีย]] กล่าวสั้น ๆ คือ บทความจะต้องเป็นเรื่องที่มีการเผยแพร่ในแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถืออยู่แล้ว เช่น หนังสือที่สำนักพิมพ์ใหญ่จัดพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารวิชาการที่มีผู้รู้ทบทวน และเว็บไซต์ที่ผ่านข้อกำหนดเดียวกัน สารสนเทศในวิกพิีเดียจะต้อง[[WP:V|สามารถพิสูจน์ยืนยันได้]] หากไม่มีแหล่งข้อมูลภายนอกที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่ง หัวข้อนั้นก็ไม่ควรมีบทความแยกของตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อเลี่ยงการใส่หัวข้อสัพเพเหระ
 
มี[[วิกิพีเดีย:วิซาร์ดบทความ|วิซาร์ดบทความ]]เพื่อช่วยคุณสร้างบทความ ก่อนสร้างบทความ กรุณา[[วิกิพีเดีย:การค้นหา|ค้นหา]]วิกิพีเดียก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบทความเรื่องนั้นอยู่แล้ว และกรุณาทบทวน[[วิกิพีเดีย:ชื่อบทความ|นโยบายการตั้งชื่อบทความ]]สำหรับคำแนะนำการเลือกชื่อบทความ
 
{{clear}}