ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน (แบบเก่า)/แก้ไข"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
<div style="border:2px solid #A3B1BF; padding:.5em 1em 1em 1em; border-top:none; background-color:#fff; color:#000">
{{TOCright}}
 
การแก้ไขหน้าวิกิพีเดียส่วนใหญ่ไม่ยาก วิกิพีเดียใช้วิธีการแก้ไขสองวิธี การแก้ไขคลาสสิกผ่าน[[วิกิพีเดีย:การจัดรูปแบบวิกิ|การจัดรูปแบบวิกิ]] (ข้อความวิกิ) และผ่าน[[วิกิพีเดีย:วิชวลเอดิเตอร์|วิชวลเอดิเตอร์]] (VisualEditor) มาใหม่
 
หากต้องการฝึกแก้ไข ให้ไป'''[[วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน|หน้าทดลองเขียน]]''' แล้วคลิกแถบ ''แก้ไข'' จะมีการแสดงหน้าต่างแก้ไขที่มีข้อความสำหรับหน้านั้น ลองพิมพ์ดู หรือเปลี่ยนแปลงข้อความที่คุณจะได้พบในหน้านั้น แล้วคลิก {{button|เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง}} เและดูว่าผลลัพธ์ออกมาอย่างไร
 
== แถบแก้ไข ==
 
<div style="float: right; background-color:#f5faff; color: #000; padding: .2em .6em; font-size: 100%; border: 1px solid #cedff2; margin-bottom:3px;">'''สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม ดู [[วิธีใช้:การแก้ไข]]'''</div>{{-}}
 
[[ไฟล์:Edit-this-page-large-th.png|300px|thumb|กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาบทความ]]
 
เลือกการจัดรูปแบบวิกิโดยคลิกแถบ <em>แก้ไข</em> ที่อยู่บนสุดของหน้าวิกิพีเดีย (หรือลิงก์แก้ไขส่วน) จะพาคุณเข้าหน้าใหม่ที่มีเนื้อหาแก้ไขได้ของหน้าปัจจุบัน มีการใช้การจัดรูปแบบวิกิอย่างกว้างขวางในวิกิพีเดีย เช่น [[วิกิพีเดีย:ลิงก์|ไฮเปอร์ลิงก์]] ตารางและสดมภ์ เชิงอรรถ การอ้างอิงในบรรทัด อักขระพิเศษ เป็นต้น
เกือบทุกหน้ามีแถบ "'''''แก้ไข'''''" ยกเว้น[[วิกิพีเดีย:นโยบายการล็อก|หน้าที่ถูกล็อก]]ส่วนน้อย ซึ่งเปิดให้คุณแก้ไขหน้าที่คุณกำลังดูอยู่ได้ การแก้ไขเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่สุดของ[[วิกิพีเดีย]] และให้คุณแก้ไขและเพิ่มข้อเท็จจริงในบทความ หากคุณเพิ่มสารสนเทศสู่บทความ โปรด[[วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้|หาแหล่งอ้างอิง]] เพราะ[[วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้|ข้อเท็จจริงที่ไม่มีการอ้างอิงสามารถถูกนำออกได้]] ฉะนั้น พึงชัดเจนและให้แหล่งอ้างอิง
 
ตัวเลือกวิชวลเอดิเตอร์เจตนาให้เป็นตัวช่วยแก้ไข "[[WYSIWYG|คุณได้อย่างที่คุณเห็น]]" (What You See Is What You Get) ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ซึ่งเปิดให้บุคคลไม่จำเป็นต้องรู้การจัดรูปแบบวิกิ
ในการฝึกแก้ไข ไป[[/กระดาษทด/|กระดาษทด]]แล้วคลิกแถบ "แก้ไข" เมื่อคุณคลิกแล้ว หน้าต่างแก้ไขจะเปิดซึ่งมีข้อความในหน้านั้นอยู่ ลองพิมพ์ข้อความที่น่าสนุกและน่าสนใจ หรือเพียงแทนที่คำด้วยคำของคุณเอง แล้วคลิกปุ่ม '''บันทึก''' และคอยดูผลงานของตัวเอง!
 
== คำอธิบายอย่างย่อ ==