ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพชฌงค์ 7"

เอาจุดออก
(ลบส่วนที่ไม่ใช่วิเกรียนพีเดีย - วิเกรียนซอร์ซมีแล้ว)
(เอาจุดออก)
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* [http://84000.org/tipitaka/dic/ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม".]
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=14&A=3924&Z=4181 อานาปานสติสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔]
{{จบอ้างอิง}}
11

การแก้ไข