ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปักกิ่ง"

แก้ไขวรรคตอน
(แก้ไขเสียงอ่าน)
(แก้ไขวรรคตอน)
ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ที่[[เซี่ยงไฮ้]]และ[[ฮ่องกง]]
 
ปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 [[เมืองหลวงเก่าของจีน]] และได้รับเลือกให้จัด[[การแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551]] อีกด้วย มหานครปักกิ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับแต่ [[สมัยราชวงศ์หยวน]] สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน ปักกิ่งมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น [[จัตุรัสเทียนอันเหมิน]] [[กำแพงเมืองจีน]] [[พระราชวังฤดูร้อน]] [[พระราชวังต้องห้าม]] เป็นต้น มีประวัติความเป็นมา เริ่ม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมี การขุดค้นพบกะโหลก [[มนุษย์ปักกิ่ง]]ตามหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งมีความเจริญ รุ่งเรืองมานับแต่ คริสศตวรรษที่ 13 ในปี [[พ.ศ. 1964]] (ค.ศ. 1421) [[จักรพรรดิหย่งเล่อ]] ได้ทำการก่อสร้างและออกแบบผัง เมืองผังเมืองใหม่และย้ายฐานราชการชั่วคราวในขณะนั้นจาก เมือง[[หนานจิง]]มายัง เป่ย์จิง หรือปักกิ่งในปัจจุบัน
 
ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาปักกิ่งถูกยกสถานะเป็นเมืองสำคัญระดับโลกเป็นศูนย์กลางทางการปกครองการค้า การลงทุนที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนในแต่ละปีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อการค้าท่องเที่ยว ศึกษาเป็นจำนวนมากประชาชนชาวปักกิ่งมีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้นด้วย
14

การแก้ไข