ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธุรกิจ"

เพิ่มขึ้น 4,508 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
 
== ประเภทขององค์กรธุรกิจ ==
มีวิธีการแยกแยะประเภทขององค์กรธุรกิจได้หลากหลายแบบ วิธีหนึ่งที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ ดูจากกิจกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรธุรกิจนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น
คนจนล่าหวย คนรวยล่าสัตว์ ขอบคุนคร้าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
* [[ผู้ผลิต]] - ผลิต[[สินค้า]]จากวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน เช่น ผลิตกระดาษ, เหล็กกล้า หรือการประกอบรถยนต์จากชิ้นส่วนต่าง ๆ
* [[ธุรกิจบริการ]] - ให้บริการแรงงาน, ความรู้ หรือสินค้าที่จับต้องไม่ได้ มีรายได้จากการคิดค่าแรงงานหรือค่าบริการ เช่น การทาสีบ้าน, ให้คำปรึกษา และร้านอาหาร
* [[ร้านค้าปลีก]]และ[[ผู้จัดจำหน่าย]] - เป็น[[พ่อค้าคนกลาง]]ที่รับสินค้าจากผู้ผลิตมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะด้วยการจำหน่ายหน้าร้าน, คลังสินค้า หรือผ่านแค็ตตาล็อกก็ตาม
* ธุรกิจ[[เกษตรกรรม]]และ[[เหมืองแร่]] - ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำ เช่น พืชพรรณธรรมชาติ และแร่ต่าง ๆ
* สถาบัน[[การเงิน]] - รวมถึงธนาคาร และบริษัทที่สร้างผลกำไรผ่านการลงทุน และการบริหารเงินทุน
* ธุรกิจ[[สารสนเทศ]] - มีรายได้จากการขายสิทธิใน[[ทรัพย์สินทางปัญญา]] รวมถึง ผู้ผลิตภาพยนตร์, สำนักพิมพ์ และบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์
* [[สาธารณูปโภค]] - ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ประปา, ไฟฟ้า, กำจัดขยะ โดยมากจะเป็นหน่วยงาน[[รัฐวิสาหกิจ]]หรือ[[สัมปทาน]]
* [[อสังหาริมทรัพย์]] - สร้างรายได้จากการขาย, ให้เช่า, พัฒนา และบริหาร ที่ดิน, บ้าน และอาคารต่าง ๆ
* ธุรกิจ[[ขนส่ง]] - บริการนำส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีรายได้จากค่าขนส่ง
* ธุรกิจ[[รถยนต์]] - องค์กรธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า การขาย การซ่อม และการบริการ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นในการแสวงหาผลกำไร
* [[ธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ]] - ให้บริการ[[ที่ปรึกษาธุรกิจ]] โดยมีรูปแบบการคิดค่าบริการเป็นแบบรายเดือนหรือคิดตามมูลค่างาน เช่น ที่ปรึกษาด้าน[[การเงิน]] ที่ปรึกษาด้าน[[การตลาด]] ที่ปรึกษา[[การวางแผนธุรกิจ]]
 
== ธุรกิจกับภาครัฐ ==
กฎหมายส่วนใหญ่จะกำหนดรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่สามารถก่อตั้งได้ ภายใต้กำกับของกฎหมายการค้าหรือกฎหมายพาณิชย์ รูปแบบองค์กรทั่ว ๆ ไป ได้แก่ [[กิจการเจ้าของคนเดียว]], [[ห้างหุ้นส่วน]], และ[[บริษัท]]
นายกรับมนตรีเอาเงินไปลงอ่าง ทำให้ประเทศเจริญ
 
[[กิจการเจ้าของคนเดียว|เดียว]][[ห้างหุ้นส่วน|น]]ละ
 
== ธุรกิจกับการจัดการ ==
55,468

การแก้ไข