ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาเลฟฮังกาเรียนแอร์ไลน์"

ณ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 อายุการใช้งานเฉลี่ยของฝูงบินของมาเลฟ ฮังกาเรียน แอร์ไลน์ คือ 4.6 ปี
 
== อ้างอิง ==
<references />
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.malev.hu มาเลฟ ฮังกาเรียน แอร์ไลน์]
17,729

การแก้ไข