ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซ่เสน่หา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| ปราลี (ปุ๋ม) || [[พัชราภา ไชยเชื้อ]] || [[ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ]]
|-
| รังสรรค์ || ศิววงศ์ ปิยะเกศิน || [[วศิน อัศวนฤนาท]]
|-
| เตือนตา || [[ปานวาด เหมมณี]] || [[ฉัตรดาว สิทธิผล]]
|-
|สุนิย์รัตน์ (รัตน์)||ณัฐจิรา ขวัญดี||[[วรางคนาง วุฑฒยากร]]
|-
| รังสรรค์ || ศิววงศ์ ปิยะเกศิน || [[วศิน อัศวนฤนาท]]
|-
|สุคนธ์ ||ณัฐชา ไกรอาบ||[[อนิสา นูกราฮา]]
ผู้ใช้นิรนาม