ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้/เครื่องดื่ม"

(หน้าใหม่: ==เครื่องดื่มประเภทนม== {{Usbktop}} {{Usbk|User Milk}} {{Usbkbottom}} {{รายการกล่องผู้ใช้}} ...)
 
{{Usbktop}}
{{Usbk|User Milk}}
{{Usbkbottom}}
 
==เครื่องดื่มประเภทกาแฟ==
{{Usbktop}}
{{Usbk|User Coffee}}
{{Usbkbottom}}
 
==เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม==
{{Usbktop}}
{{Usbk|User Pepsi}}
{{Usbk|User Coca-Cola}}
{{Usbkbottom}}
 
ผู้ใช้นิรนาม