ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสงครามเคมี"

(แทนที่ ‘(?mi)\{\{Link FA\|.+?\}\}\n?’ ด้วย ‘’: เลิกใช้ เปลี่ยนไปใช้วิกิสนเทศ)
 
== ความหมาย ==
สงครามเคมีแตกต่างจากการใช้[[อาวุธสามัญ]] หรือ [[อาวุธนิวเคลียร์]] เพราะเป็นการทำลายที่เกิดจากคุณสมบัติของสารเคมี ที่มิได้เกิดจากแรงระเบิด หรือการใช้พิษของสิ่งมีชีวิตเป็นอาวุธเช่นการใช้เชื้อ[[แอนแทร็กซ์แอนแทรกซ์]]ก็ไม่ถือว่าเป็นอาวุธเคมีแต่เป็น[[อาวุธชีวภาพ]] แต่การใช้พิษที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิต เช่น [[botulinum toxin]], [[ไรซิน|ricin]], and [[saxitoxin]] ถือว่าเป็นอาวุธเคมีภายใต้คำนิยามของ[[อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี]] ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสารเคมีไม่ว่าจะมีที่มาอย่างใดก็ถือว่าเป็นอาวุธเคมีทั้งสิ้น นอกจากว่าจะเป็นการใช้โดยวัตถุประสงค์ที่มิได้ห้ามตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน [[General Purpose Criterion]]<ref>{{cite journal |author=Bureau of International Security and Nonproliferation |title=Chemical Weapons Convention States Parties and Signatories|url=http://www.state.gov/t/ac/rls/fs/71827.htm }}</ref>
 
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้มีการสะสมอาวุธเคมีด้วยกันทั้งสิ้น 70 ชนิด ตามอนุสัญญาสารเคมีที่มีพิษพอที่จะใช้เป็นอาวุธหรืออาจจะใช้ในการผลิตอาวุธเคมี แบ่งออกเป็นสามประเภทตามวัตถุประสงค์ของอาวุธ:
21,949

การแก้ไข