ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านทรายทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| num_episodes = '''พ.ศ. 2530''' <br> <br> '''พ.ศ. 2543''' <br> <br> '''พ.ศ. 2558''' <br>
| theme_music_composer =
| opentheme = '''พ.ศ. 2530''' <br>บ้านทรายทอง<br>หากรู้สักนิด (พจมาน สว่างวงศ์) <br> '''พ.ศ. 2543''' <br> <br> '''พ.ศ. 2558''' <br> บ้านทรายทอง-[[ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล]]<br>หากรู้สักนิด-[[ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล]] (พจมาน สว่างวงศ์)
| endtheme = '''พ.ศ. 2530''' <br> บ้านทรายทอง<br> หากรู้สักนิด (พจมาน สว่างวงศ์)<br> '''พ.ศ. 2543''' <br> <br> '''พ.ศ. 2558''' <br> บ้านทรายทอง-[[ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล]]<br>หากรู้สักนิด-[[ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล]] (พจมาน สว่างวงศ์)
| country =
| language = {{flagicon|Thailand}} [[ภาษาไทย|ไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม