ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านทรายทอง"

| '''ผู้ขับร้องเพลงนำ''' || - || colspan="3" align="center" |[[สวลี ผกาพันธ์]] || [[อุมาพร บัวพึ่ง]] || <small>[[วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์]]</small>|| [[อัญชิสา เพิ่มพูลพรอุทัย]] || <small>[[ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล]]</small>
|-
! ตัวละคร !! colspan = "8" align = "center"|นักแสดงหลัก
|-
| <small>ม.ร.ว.ภราดาพัฒน์ระพี สว่างวงศ์ (คุณชายกลาง)</small> || [[ชนะ ศรีอุบล]] || colspan="2" align="center" |[[ฉลอง สิมะเสถียร]] || [[สมภพ เบญจาธิกุล]] || [[พอเจตน์ แก่นเพชร]] || <small>[[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]]</small> || [[ศรราม เทพพิทักษ์]] || <small>[[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]]</small>
|-
| ยายเผื่อน || - ||- ||- || -|| -|| - || - || [[รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์]]
|-
|สมศรี || - ||- ||- || -|| -|| - || [[ณัฐนี สิทธิสมาน]] ||
|สมศรี
|
|
|
|
|
|ณัฐนี สิทธิสมาน
|
|-
|แจ่ม || - ||- ||- || -|| -|| - || [[ศศิธร ปิยะกาญจน์]] ||
|แจ่ม
|
|
|
|
|
|
|ศศิธร ปิยะกาญจน์
|
|-
! ตัวละคร !! colspan = "98" stylealign = "text-align:center;" |'''นักแสดงรับเชิญ'''
|-
|พระดุลยธรรมพินิต (พนา พินิตนันท์) || - || -|| -|| -|| - || - || สมภพ เบญจาทิกุล || [[นุติ เขมะโยธิน]]
ผู้ใช้นิรนาม