ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัยสามชาย"

|-
| ลอออร / คุณหญิงโยธาบดี || [[พิยดา จุฑารัตนกุล]]
|-
! ตัวละคร !! colspan = "1" style="text-align:center;"|'''นักแสดงหลัก'''
|-
| ยศ พลาธร || [[ภูธเนศ หงษ์มานพ]]
| หนูต้อย || ด.ช.[[ฐปนพัฒน์ วงศ์ชนกศิริกุล]]
|-
! ตัวละคร !! colspan = "21" style="text-align:center;"|'''นักแสดงรับเชิญ'''
|-
| เสด็จพระองค์หญิงฯ || [[ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์]]
ผู้ใช้นิรนาม