ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
'''อำเภอบางเลน'''เป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุด โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอสองพี่น้อง]] ([[จังหวัดสุพรรณบุรี]]) และ[[อำเภอลาดบัวหลวง]] ([[จังหวัดปทุมธานี|จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]])
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และ[[อำเภอไทรน้อย]] ([[จังหวัดนนทบุรี]])
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอพุทธมณฑล]]และ[[อำเภอนครชัยศรี]]
ผู้ใช้นิรนาม