ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{| class="wikitable"
|-
! ลำดับที่ !! ชื่อสถาบันอุดมศึกษา !! วันที่มีผลบังคับ !! ไม่ได้อยู่ในระบบตั้งแต่ก่อตั้ง !! อ้างอิง
|-
| 1 || [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] || 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/131/93.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓</ref>
| 20 || [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] || 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๔๙ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘</ref>
|-
| 21 || [[ราชวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์]] || 18 เมษายน พ.ศ. 2559 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/1.PDF พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก หน้า ๑ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙</ref>
|-
| 22 || [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์]] || 2118 พฤษภาคมเมษายน พ.ศ. 2559 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/033007/101.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๑๐ ๒๑๑๙ เมษายนมกราคม ๒๕๕๙</ref>
|-
| 23 || [[มหาวิทยาลัยศิลปากรศรีนครินทรวิโรฒ]] || 321 กรกฎาคมพฤษภาคม พ.ศ. 2559 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/049033/110.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากรศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๙๓๓ ก หน้า ๑๐ ๒๑ มิถุนายนเมษายน ๒๕๕๙</ref>
|-
| 24 || [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศิลปากร]] || 213 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/053049/1.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๓๔๙ ก หน้า ๑ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙</ref>
|-
| 25 || [[มหาวิทยาลัยแม่โจ้สงขลานครินทร์]] || 621 พฤษภาคมกรกฎาคม พ.ศ. 25602559 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25602559/A/039053/1.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้สงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๕๙], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔๑๓๓ ตอนที่ ๓๙๕๓ ก หน้า ๑ ๒๑ เมษายนมิถุนายน ๒๕๖๐๒๕๕๙</ref>
|-
| 26 || [[สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยมหาวิทยาลัยแม่โจ้]] || 256 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25592560/A/109039/31.PDF พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๐], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๙๓๙ ก หน้า ๒๖ ธันวาคมเมษายน ๒๕๕๙๒๕๖๐</ref>
|-
| 27 || [[สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย]] || 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/109/3.PDF พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙</ref>
|}
 
2,501

การแก้ไข