ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| ชื่อ = ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
|ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ]]
| ภาพ = [[ไฟล์:Logo-CRA.png|130180px]]
| ชื่ออังกฤษ = Chulabhorn Royal Academy|chairman_label=ประธานสภา
|ก่อตั้ง = 19 มกราคม 2559 <br> (มีผลบังคับใช้ 18 เมษายน 2559)
| ชื่อย่อ = CRA
| คำขวัญ = เป็นเลิศ เพื่อทุกชีวิต
|chairman = [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี|ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/218/9.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๑๘ ง พิเศษ หน้า ๙ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ </ref>
| ก่อตั้ง = {{วันเกิดและอายุ|2559|4|18}}
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ]]
|head_label = เลขาธิการราชวิทยาลัย
|head = ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/027/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๗ ง พิเศษ หน้า ๑ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ </ref>
| chairman = [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี|ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/218/9.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๑๘ ง พิเศษ หน้า ๙ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ </ref>
|งบประมาณ = 3,416,527,700 บาท <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/084/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๔ ก หน้า ๑ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ </ref>
| colours = <span style="color:orange">██</span> [[สีส้ม]]
|ชื่ออังกฤษ=Chulabhorn Royal Academy|chairman_label=ประธานสภา
| ที่ตั้ง = เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10210
| เว็บไซต์ = [http://www.cra.ac.th/ www.cra.ac.th]}}
| ประเทศ = {{flagicon|ประเทศไทย}} [[ราชอาณาจักรไทย]]
| เว็บไซต์ = [http://www.cra.ac.th/ www.cra.ac.th]}}
}}
 
'''ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์''' ({{lang-en|Chulabhorn Royal Academy|CRA}}) เป็น[[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ]] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/1.PDF พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๗ หน้า ๑ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref> โดยมีผลบังคับใช้ในอีก 3 เดือนต่อมาคือในวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิจัยและแพทย์ฝีมือดีเข้าสู่วงการแพทย์
2,641

การแก้ไข