ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวมอญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''ชุมชนมอญในประเทศไทย'''<ref>[http://www.monstudies.com/show_all_topics.php?page=1&main_menu_id=2&sub_menu_id=24 ชุมชนมอญ] monstudies.com</ref>
{{บน}}
*สะพานมอญ จ.กาญจนบุรี
* มอญบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม
* มอญบางปลา จ.สมุทรสาคร
* มอญบ้านเก่า จ.อุทัยธานี
* มอญสลุย จ.ชุมพร
* มอญหนองดู่ จ.ลำพูน
* บ้านมอญ จ.นครสวรรค์
* มอญบ้านเก่า จ.อุทัยธานี
* มอญบางไส้ไก่ กรุงเทพฯ
* มอญบางขันหมาก จ.ลพบุรี
* มอญบ้านเสากระโดง จ.อยุธยา
* สะพานมอญ จ.กาญจนบุรี
* มอญบ้านโป่ง-โพธาราม จ.ราชบุรี
* มอญกระทุ่มมืด จ.นครปฐม
* มอญสามโคกบางจะเกร็ง จ.ปทุมธานีสมุทรสงคราม
* มอญบางปลา จ.สมุทรสาคร
* มอญบ้านเสากระโดง จ.อยุธยา
* มอญเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร
* มอญปากลัด (มอญพระประแดง) จ.สมุทรปราการ
{{กลาง}}
* คลองมอญ กรุงเทพฯ
* สะพานมอญ กรุงเทพฯ
* มอญปากเกร็ด จ.นนทบุรี
* มอญบางกระดี่ กรุงเทพ
* มอญบางขันหมาก จ.ลพบุรี
* มอญคลองสิบสี่ (มอญหนองจอก) กรุงเทพฯ
* มอญลาดกระบัง กรุงเทพฯ
* มอญปากลัด (มอญพระประแดง) จ.สมุทรปราการ
* มอญเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
* มอญเจ็ดริ้วปทุมธานี จ.สมุทรสาครปทุมธานี
* มอญ[[ปทุมธานี]]สามโคก [[จ.ปทุมธานี]]
* มอญเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
* มอญคลองสิบสี่ (มอญหนองจอก) กรุงเทพฯ
* มอญ[[ปทุมธานี]] [[จ.ปทุมธานี]]
* มอญบางไส้ไก่ กรุงเทพฯ
* มอญบางกระดี่ กรุงเทพ
* มอญลาดกระบัง กรุงเทพฯ
* คลองมอญ กรุงเทพฯ
* สะพานมอญ กรุงเทพฯ
* มอญสลุย จ.ชุมพร
{{ล่าง}}
 
ผู้ใช้นิรนาม