ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(อ้างอิง)
| เว็บ = [http://www.faa.chula.ac.th/ faa.chula.ac.th]
}}
[[ไฟล์:Silpagum 1 Building.jpg|250px|thumb|right|อาคารศิลปกรรม 1]]
'''คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย''' มี[[พระราชกฤษฎีกา]]จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นใน[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เมื่อวันที่ [[2 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2527]] นับเป็นคณะที่ 15 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากด้านการสอนแล้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังทำหน้าที่วิจัย บุกเบิก และพัฒนาวิชาการด้านศิลปกรรม รวมทั้งทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 
4,722

การแก้ไข