ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูน เกษจำรัส"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 6695783 โดย Sry85: ไม่มีอ้างอิงด้วยสจห.
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 6695783 โดย Sry85: ไม่มีอ้างอิงด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
ศิลปะภาพถ่าย (Photography) ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) สาขาหนึ่ง ด้วยความสำคัญข้อนี้ บรรดานักถ่ายภาพที่มีผลงานสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่าย จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินช่างภาพ (Artist Photographer) เช่นเดียวกับศิลปินในงานวิจิตรศิลป์สาขาอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น สิทธิในการจรรโลงสังคมและประเทศชาติจึงย่อมจะไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
{{ป.ม.}}
{{ท.ช.}}
 
== อ้างอิง ==