ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค้อน"

ธิดารัตน์ โฉมแดง <ref> ealmartonline.com
(ธิดารัตน์ โฉมแดง <ref></ref>https://realmartonline.com)
(ธิดารัตน์ โฉมแดง <ref> ealmartonline.com)
หัวค้อนทำมาจากยางพารา ทำให้มีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม ค้อนยางใช้สำหรับขึ้นรูปชิ้นงานที่มีเนื้ออ่อน หรือใช้ตอกเพื่อรักษาสภาพผิวงาน
ค้อนยาง-min
7. ค้อนพลาสติก (Plastic Hammer)<ref></ref>
หัวค้อนทำจากพลาสติกแข็ง หน้าตัดมีลักษณะกลม ผิวนูนเล็กน้อย บริเวณขอบมน ค้อนพลาสติกหัวทั้งสองข้างจะเหมือนกัน มักใช้ตอกเพื่อรักษาสภาพผิวงาน เพียงแต่ว่า หัวค้อนจะสามารถถอดเปลี่ยนได้ และยังมีน้ำหนักในการเคาะชิ้นงานได้
ค้อนพลาสติก-min