ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==งานมัสการพระธาตุพนม==
 
จะไปรู้หรอ
งานนมัสการพระธาตุพนม ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 2 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี
 
ประจำปี 2561 ตรงกับวันที่ 24มกราคม-1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 
รวม 9 วัน 9 คืน
 
<gallery>
ผู้ใช้นิรนาม