ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Nessi5/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
====กลุ่ม E====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=1A{{vbw|THA}} |mw=01 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=03 |sl=0 |spw=075 |spl=054 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl4 team |p=12 |t=2A{{vbw|VIE}} |mw=01 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=03 |sl=0 |spw=075 |spl=062 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl4 team |p=13 |t=1C{{vbw|PHI}} |mw=0 |mw2=0 |ml=01 |ml2=0 |sw=0 |sl=03 |spw=062 |spl=075 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl4 team |p=14 |t=2C{{vbw|TPE}} |mw=0 |mw2=0 |ml=01 |ml2=0 |sw=0 |sl=03 |spw=054 |spl=075 |bc=#ccffcc}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|10:00|ASA|1A{{vbw-rt|VIE}}|–|2C{{vbw|TPE}}|–|–|–|||}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|17:30|ASA|1C{{vbw-rt|THA}}|–|2A{{vbw|PHI}}|–|–|–|||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|12:30|ASA|1A{{vbw-rt|THA}}|–|1C{{vbw|VIE}}|–|–|–|||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|17:30|ASA|2A{{vbw-rt|TPE}}|–|2C{{vbw|PHI}}|–|–|–|||}}
|}
 
====กลุ่ม F====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=1B{{vbw|CHN}} |mw=01 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=03 |sl=0 |spw=075 |spl=045 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl4 team |p=12 |t=2B{{vbw|JPN}} |mw=0 |mw2=01 |ml=0 |ml2=0 |sw=03 |sl=02 |spw=0111 |spl=0106 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl4 team |p=13 |t=1D{{vbw|KOR}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=01 |sw=02 |sl=03 |spw=0106 |spl=0111 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl4 team |p=14 |t=2D{{vbw|KAZ}} |mw=0 |mw2=0 |ml=01 |ml2=0 |sw=0 |sl=03 |spw=045 |spl=075 |bc=#ccffcc}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|12:30|ASA|1D{{vbw-rt|JPN}}|–|2B{{vbw|KAZ}}|–|–|–|||}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|15:00|ASA|1B{{vbw-rt|CHN}}|–|2D{{vbw|KOR}}|–|–|–|||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|10:00|ASA|2B{{vbw-rt|KOR}}|–|2D{{vbw|KAZ}}|–|–|–|||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|15:00|ASA|1B{{vbw-rt|CHN}}|–|1D{{vbw|JPN}}|–|–|–|||}}
|}
 
====กลุ่ม G====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=3A{{vbw|SRI}} |mw=01 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=03 |sl=01 |spw=097 |spl=089}}
{{Vb cl4 team |p=12 |t=3C{{vbw|MDV}} |mw=0 |mw2=0 |ml=01 |ml2=0 |sw=01 |sl=03 |spw=089 |spl=097}}
{{Vb cl4 team |p=13 |t=4C{{vbw|IRI}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|10:00|MSC|3A{{vbw-rt|IRI}}|–|4C{{vbw|MDV}}|–|–|–|||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|12:30|MSC|3A{{vbw-rt|IRI}}|–|3C{{vbw|SRI}}|–|–|–|||}}
|}
 
====กลุ่ม H====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=3B{{vbw|HKG}} |mw=01 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=03 |sl=0 |spw=081 |spl=060}}
{{Vb cl4 team |p=12 |t=3D{{vbw|NZL}} |mw=0 |mw2=0 |ml=01 |ml2=0 |sw=0 |sl=03 |spw=060 |spl=081}}
{{Vb cl4 team |p=13 |t=4D{{vbw|AUS}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|12:30|MSC|3B{{vbw-rt|AUS}}|–|4D{{vbw|NZL}}|–|–|–|||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|10:00|MSC|3B{{vbw-rt|AUS}}|–|3D{{vbw|HKG}}|–|–|–|||}}
|}
 
3,717

การแก้ไข