ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พยอม สีนะวัฒน์"

ปรับปรุงบางส่วน
(ปรับปรุงบางส่วน)
{{กล่องข้อมูล นักแสดง
| bgcolour =
| name = คุณแม่พยอม สีนะวัฒน์
| image = phayom.jpg
| imagesize = 300px
}}
 
'''นางพยอม สีนะวัฒน์''' ([[3 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2452]] - [[25 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2551]] สิริอายุ 99 ปี) ชาว[[จังหวัดศรีสะเกษ]] [[ศิลปินแห่งชาติ]] สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะงานผ้า) ปี [[พ.ศ. 2530]]
 
คุณยายพยอม สีนะวัฒน์ ได้สร้างสรรค์ศิลปะ[[การทอผ้า]]ใน[[ภาคอีสาน]] โดยมีฝีมือเป็นเลิศในด้านการทอ[[ผ้ายก]] และผลิต[[ผ้ามัดหมี่]] เป็นผู้ริเริ่มทอผ้ามัดหมี่ด้วยการประยุกต์ลวดลายพื้นบ้านโบราณ และย้อมให้มีสีสดใสทันสมัย ลาย[[ผ้าขิด]] ได้แก่ ลายดอกไม้ ลายน้ำไหล ลายนกยูง ลายเรขาคณิต นอกจากนี้ยังมีลายผ้าไหม ได้แก่ ลายเทพนม ลายสร้อยพระศอ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายดอกจัน ลายดอกพิกุล โดยได้นำมากทอไว้ในผืนเดียวกัน
 
คณยายพยอม ได้รับการฝึกฝนงานด้านผ้าไหมกับมารดาที่[[จังหวัดนครราชสีมา]]ตั้งแต่เยาว์วัยทั้งการควบเส้นไหม ฟอก ย้อม และทอ หลังสมรสได้ย้ายไปอยู่ที่[[จังหวัดร้อยเอ็ด]] และได้ศึกษางานผ้าเพิ่มเติมจากครอบครัวสามี จนสามารถผลิตผลงานที่หลากหลาย อาทิ ผ้าไหมขาวเม็ดพริกไทย ผ้ามัดหมี่ ผ้าหางกระรอก และทอผ้ายกดอกไหมด้วยดิ้นเงินและทองเป็นผู้ริเริ่มทอผ้ายกไหมผืนใหญ่ให้มีลวดลาย และความงดงามด้วยศิลปะงานผ้า อาทิ ลายน้ำไหล ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด และสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศ และได้รับการยกย่องให้เป็น[[ศิลปินแห่งชาติ]] ในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศของ[[สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ]] และ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] หลายครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าที่เป็นผลงานของนางพยอม
 
นางพยอม สีนะวัฒน์ สิ้นใจลงแล้วอย่างสงบด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ที่[[โรงพยาบาลรามาธิบดี]] รวมอายุ 99 ปี 8 เดือน มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ณ ศาลา 9 /2 วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน [[กทม.]]กรุงเทพมหานคร ซึ่งศพของ นางพยอม สีนะวัฒน์ อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 5 วัน
 
[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ในการพระราชทานเพลิงศพ นางพยอม สีนะวัฒน์ อีกด้วย
 
 
==รางวัล==
* ๒๕๒๒พ.ศ. 2522 รางวัลที่ 2 กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย
* ๒๕๒๒พ.ศ. 2522 รางวัลที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย
* ๒๕๒๔พ.ศ. 2524 รางวัลที่ 2 [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
* ๒๕๒๔พ.ศ. 2524 ชนะเลิศการประกวดผ้ายกไหม
* ๒๕๓๐พ.ศ. 2530 รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
==คำประกาศเกียรติคุณ==
นางพยอม สีนะวัฒน์ ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานช่างและศิลปะงานผ้าในภาคอีสานมาเป็นเวลาอันยาวนานถึง ๖๐60 ปี มีความเป็นเลิศในด้านการทอผ้ายกและการทำผ้ามัดหมี่ เป็นผู้ที่สามารถนำเอาลวดลายแบบประเพณีของอีสาน มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน และสามารถรักษาแบบอย่างของเดิมไว้ได้ เป็นผู้ที่ยืนหยัดทวนกระแสการทำงานแบบปริมาณของอุตสาหกรรม โดยการยึดมั่นการทำงานแบบประเพณีอย่างปรับตัวพอสมควร ได้นำเอาวัสดุแบบใหม่เข้ามาผสมกับวัสดุดั้งเดิมจนเป็นผลสำเร็จ สร้างสรรค์ผลงานด้วยคุณภาพและคุณค่ามากกว่าปริมาณ จนเป็นที่ยกย่องของวงการศิลปะงานผ้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ที่สืบต่อและอนุรักษ์ศิลปะงานผ้าแบบประเพณีที่อุทิศตน สร้างสรรค์งานช่างที่มีความเป็นศิลปะ อย่างประณีตและสวยงามดีเด่นเป็นพิเศษ มีความรู้และเชี่ยวชาญในงานสาขาของตนเป็นอย่างยิ่งมีผลงานแสดงและได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ได้เผยแพร่ผลงานและความรู้แก่อนุชนรุ่นหลังที่สนใจในศิลปะงานผ้า ทั้งที่ต้องการศึกษาและต้องการฝึกฝนเพื่ออาชีพ รวมทั้งให้บริการแก่สถาบันการศึกษาที่ทำการค้นคว้าวิจัยงานช่างและศิลปะงานผ้า
 
ในด้านการดำรงชีวิต นางพยอม สีนะวัฒน์ เป็นผู้อุทิศตนให้แก่ส่วนรวม มีชีวิตที่เรียบง่าย มีจริยธรรม และคุณธรรม สามารถเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้ทั้งในเรื่องการทำงาน และการดำรงชีวิตที่ดีงาม ถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง จากการอุทิศตนและการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าเป็นเวลาอันยาวนาน การให้บริการแก่สังคม และการดำรงชีวิตที่ดีงาม
 
นางพยอม สีนะวัฒน์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะงานผ้า) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐2530
 
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
22,634

การแก้ไข