ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านทรายทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| bgcolour =
| image =
| show_name = บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์
| en_name =
| caption =
'''พ.ศ. 2558''' <br>[[22 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2558]] - [[15 มกราคม]] [[พ.ศ. 2559]]
| last_aired =
| num_episodes = '''พ.ศ. 2530''' <br> <br> '''พ.ศ. 2543''' <br> <br> '''พ.ศ. 2558''' <br>
| num_episodes =
| theme_music_composer =
| opentheme = '''พ.ศ. 2530''' <br>บ้านทรายทอง<br>หากรู้สักนิด (พจมาน สว่างวงศ์) <br> '''พ.ศ. 2543''' <br> <br> '''พ.ศ. 2558''' <br> บ้านทรายทอง<br>หากรู้สักนิด (พจมาน สว่างวงศ์)
| opentheme =
| endtheme = '''พ.ศ. 2530''' <br> บ้านทรายทอง<br> หากรู้สักนิด (พจมาน สว่างวงศ์)<br> '''พ.ศ. 2543''' <br> <br> '''พ.ศ. 2558''' <br> บ้านทรายทอง<br>หากรู้สักนิด (พจมาน สว่างวงศ์)
| endtheme =
| country =
| language = {{flagicon|Thailand}} [[ภาษาไทย|ไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม