เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== คำศัพท์ ==
พระโพธิสัตว์ มีภาษาต่าง ๆ มีดังนี้<ref name="พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน">ผาสุข อินทราวุธ. พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน. กทม. โรงพิมพ์อักษรสมัย. 2543. หน้า 83-84</ref>
* [[ภาษาสันสกฤต|สันสกฤต]] = โพธิสตฺตฺว (बोधिसत्त्व)
* [[ภาษาบาลี|บาลี]] = โพธิสตฺต
* [[ภาษาจีน]] = 菩萨
* [[ภาษาญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]] = 菩薩 (''bosatsu'')
* [[ภาษาเกาหลี|เกาหลี]] = 보살 (''bosal'' โพซัล/-โบซัล)
* [[ภาษาทิเบต|ทิเบต]] = ''changchub sempa'' (byang-chub sems-dpa')
* [[ภาษาเวียดนาม|เวียดนาม]] = Bồ Tát โบ่ต๊าด''
* [[อักษรโรมัน]] โดยทั่วไป สะกด "Bodhisattva" โพธิสตฺตฺว
 
== การสร้างบารมี ==
ผู้ใช้นิรนาม