ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บารอมิเตอร์"

(ย้อนการก่อกวน 2 ครั้งของ 180.183.151.244 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Potapt.ด้วย[[WP:iSc...)
==== แอลติมิเตอร์ ====
เป็นแอนนิรอยด์บารอมิเตอร์ ที่นำมาประยุกต์ให้ใช้ความกดดันของอากาศวัดระดับความสูง แอลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบิน เครื่องมือที่นักกระโดดร่มใช้เพื่อการกระโดดร่ม
โดยความสูงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 11เมตรจากระดับน้ำทะเล ความกดอากาศจะลดลง 1 มิลลิเมตรปรอท
 
==== มานอมิเตอร์ ====
ผู้ใช้นิรนาม