ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ครั้น[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เสวยราชย์เป็นรัชกาลถัดมา ก็โปรดให้พระบุรุษรัตนราชวัลลภเป็นสมุหพระสุรัสวดีที่บรรดาศักดิ์''พระยาราชสุภาวดี'' และในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2417 ก็รับสถาปนาเป็น''เจ้าพระยามหินทรศักดิธำรง สกูลวงศ์อรเอกดิเรกยศ มธุรพจนสุนทรธรรมยุติยานุวัติ บุรุษรัตนทุวาธิราชนิกรวรยุคลบาท บรมนาถสวามิภักดิสนิท วิสิฐคุณศรีรัตนธาดา อภัยพิริยบรากรมพาหุ'' มีสถานะเทียบเท่า[[สมุหนายก]] แต่ว่าการ[[กรมพระสุรัสวดี]]อย่างเดิม
 
เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง ถึงแก่อัญกรรมอสัญกรรมเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2437<ref name="เรื่องตั้ง"/> ได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2438 ณ [[วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2438/051/512.PDF เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยามหินธรศักดิธำรง], เล่ม ๑๒, ตอน ๕๑, ๒๐ มีนาคม ๒๔๓๘, หน้า ๕๐๑-๒</ref>
 
== อ้างอิง ==
31

การแก้ไข