ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายแม่กลอง"

*[[ที่หยุดรถไฟบ้านนาโคก|ที่หยุดรถบ้านนาโคก]] ก.ม. 19+970 (พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518) เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่....
*[[ป้ายหยุดรถไฟเขตเมือง|ป้ายหยุดรถเขตเมือง]] ก.ม. 23+730
*[[ที่ป้ายหยุดรถไฟลาดใหญ่|ที่ป้ายหยุดรถลาดใหญ่]] ก.ม. 27+660 (พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518) เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่....
*[[ที่หยุดรถไฟบางกระบูน|ที่หยุดรถบางกระบูน]] ก.ม.30+160 (ไม่เคยเป็นสถานี พบร่องรอยที่พักผู้โดยสารในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518 ปัจจุบันมองไม่เห็นในภาพถ่ายดาวเทียมปี 2549)
*[[สถานีรถไฟแม่กลอง|สถานีแม่กลอง]] ก.ม. 33+750
| ยกเลิกใช้งานตั้งแต่ 1 ม.ค. 2504
|-
|[[สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่|'''วงเวียนใหญ่''']]
|'''Wongwian Yai'''
|500
|0.00 กม.
|5004
|3.35 กม.
|ที่หยุดรถไฟรถ
|ไซ.
|
|5005
|4.13 กม.
|ป้ายหยุดรถไฟรถ
|ทจ.
|
|5007
|5.76 กม.
|ป้ายหยุดรถไฟรถ
|วซ.
|
|5009
|9.76 กม.
|ที่หยุดรถไฟรถ
|าา.
|
| Kan Kheha
|5010
|1012.23 กม.
|ที่หยุดรถไฟรถ
|เค.
|
|Rang Sakae
|5011
|1012.53 กม.
|ป้ายหยุดรถไฟรถ
|รแ.
|
|5013
|15.83 กม.
|ป้ายหยุดรถไฟรถ
|แย.
|
|5014
|17.29 กม.
|ที่หยุดรถไฟรถ
|พแ.
|เข้าเขต[[จังหวัดสมุทรสาคร]]
|5034
|18.76 กม.
|ป้ายหยุดรถไฟรถ
|ที.
|
|5015
|19.97 กม.
|ที่หยุดรถไฟรถ
|นจ.
|
|5016
|22.99 กม.
|ที่หยุดรถไฟรถ
|วา.
|
|5017
|26.76 กม.
|ที่หยุดรถไฟรถ
|ขม.
|
|5033
|29.76 กม.
|ป้ายหยุดรถไฟรถ
|ลจ.
|
|-
|[[สถานีรถไฟมหาชัย|'''มหาชัย''']]
|'''Maha Chai'''
|5018
|31.22 กม.
| colspan="7" align="center" style="background: #4B0082" | <font color=white>'''''บ้านแหลม - แม่กลอง'''''</font>
|-
|[[สถานีรถไฟบ้านแหลม|'''บ้านแหลม''']]
| '''Ban Laem'''
|5019
|0-180
|5020
|1+240
|ที่หยุดรถไฟรถ
|ฉอ.
|
|5021
|3+890
|ป้ายหยุดรถไฟรถ
|ผา.
|
|5035
|5+950
|ป้ายหยุดรถไฟรถ
|ลเ.
|
|5022
|6+900
|ที่หยุดรถไฟรถ
|บ ี.
|
|5023
|8+860
|ที่หยุดรถไฟรถ
|ะจ.
|
|5024
|10+900
|ที่หยุดรถไฟรถ
|บ ่.
|
|5025
|13+320
|ที่หยุดรถไฟรถ
|งโ.
|
|-
|[[ที่หยุดรถไฟบ้านกาหลง|บ้านกาหลง]]
|Ban Ka LongKalong
|5026
|15+780
|ที่หยุดรถไฟรถ
|กห.
|
|-
|[[ที่หยุดรถไฟบ้านนาขวาง|บ้านนาขวาง]]
|Ban Na KhwangNakhwang
|5027
|17+940
|ที่หยุดรถไฟรถ
|บ ้.
|
|-
|[[ที่หยุดรถไฟบ้านนาโคก|บ้านนาโคก]]
|Ban Na KhokNakhok
|5028
|19+970
|ที่หยุดรถไฟรถ
|าโ.
|
|5029
|23+730
|ป้ายหยุดรถไฟรถ
|ดเ.
|เข้าเขต[[จังหวัดสมุทรสงคราม]]
|5030
|27+660
|ที่ป้ายหยุดรถไฟรถ
|ลญ.
|
|ยกเลิกใช้งานแล้ว
|-
|[[สถานีรถไฟแม่กลอง|'''แม่กลอง''']]
|'''Mae Klong'''
|5032
|33+750
ผู้ใช้นิรนาม