ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์''' (''ทักษิณารัถย์'' แปลว่า ทางเดินสู่[[ภาคใต้ (ประเทศไทย)|ภาคใต้]]; รหัสขบวน: 31/32) เป็นขบวนรถด่วนพิเศษของ[[การรถไฟแห่งประเทศไทย]] ให้บริการผู้โดยสารระหว่าง[[สถานีรถไฟกรุงเทพ]] [[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]] กับ[[สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่]] [[อำเภอหาดใหญ่]] [[จังหวัดสงขลา]] เป็นขบวนรถด่วนพิเศษในสายใต้ ชนิดรถที่ให้บริการได้แก่ รถนอนปรับอากาศชั้น 1 รถนอนปรับอากาศชั้น 2 รถเสบียงปรับอากาศ และรถเฉพาะสุภาพสตรีและเด็ก
 
รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์เริ่มเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-ชุมทางหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดซื้อรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์รุ่นใหม่จาก[[ประเทศจีน]]จำนวนทั้งหมด 115 คัน โดยขบวนรถได้รับพระราชทานชื่อจาก[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ร่วมกับรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอีก 3 เส้นทาง ได้แก่ [[รถด่วนพิเศษอุตราวิถี|อุตราวิถี]] [[รถด่วนพิเศษอีสานมรรคา|อีสานมรรคา]] และ[[รถด่วนพิเศษอีสานวัตนา|อีสานวัตนา]]
 
== ผังขบวน ==
|-
! หมายเลขตู้ขาล่อง
! style="background: #FFFBE6"| - !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! style="background: #E6FFE6" | 1213
|-
! หมายเลขตู้ขาขึ้น
|}
* ขาล่องหัวรถจักรจะอยู่ติดกับตู้ปั่นไฟ ขาขึ้นหัวรถจักรจะอยู่ติดกับตู้ชั้นหนึ่ง
* มีตะขอพ่วงและท่อลมที่พ่วงกับหัวรถจักรที่ตู้ปั่นไปกับตู้ชั้นหนึ่งเท่านั้น ตู้โดยสารที่อยู่ระหว่างตู้ปั่นไฟกับตู้ชั้นหนึ่งเป็นตะขอพ่วงซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับรถไฟฟ้า ไม่สามารถแยกกันได้
 
== กำหนดเวลาเดินรถ ==
70

การแก้ไข