ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โยชิโกะ นากายามะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
โยะชิโกะ นะกะยะมะ เป็นบุตรสาวของทะดะยะซุ นะกะยะมะ ({{lang|jp|中山 忠能}}) พระบิดาเป็นเสนาบดีฝ่ายขวาของพระราชวงศ์ญี่ปุ่น ({{ญี่ปุ่น|左大臣|Sadaijin}}) ต้นตระกูลทั้งเป็นว่านเครือห่างๆของตระกูล[[ฟุจิวะระ]] ส่วนมารดาชื่อไอโกะ มะสึระ ({{lang|jp|松浦 愛子}}) เป็นบุตรสาวคนที่11สิบเอ็ดของไดเมียว เซซัง มะสึระ [[ไดเมียว เซซัง มะสึระ]] ({{lang|jp|松浦 静山}}) ผู้เป็น[[ไดเมียว]]แห่ง[[ฮิระโดะ]] โยะชิโกะมีพี่ชายร่วมบิดามารดาสองคนคือ ชูไอ นะกะยะมะ({{lang|jp|忠愛}}) และทะดะมิซึ นะกะยะมะสึ ({{lang|jp|忠光}})
 
โยะชิโกะเกิดในเกียวโต เริ่มถวายตัวสนองพระเดชพระคุณขณะมีอายุได้ 1516 ปี และรับราชการเป็นพระสนมในจักรพรรดิโคเมเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 23942395 โดยให้ประสูติกาลพระราชโอรสพระองค์ใหญ่นามเจ้าชายมุสึฮิโตะ ({{lang|jp|睦仁}}) ณ นิวาสถานเดิมของพระบิดานอก[[พระราชวังเคียวโตะ|พระราชวังเกียวโต]] ที่กาลต่อมาพระโอรสพระองค์นั้นได้สืบราชสมบัติเป็น [[จักรพรรดิเมจิ]] ({{lang|jp|明治天皇}}) ห้าปีหลังให้ประสูติกาล พระสนมโยะชิโกะจึงได้เข้าไปพำนักในพระราชวังร่วมกับพระราชโอรส
 
หลังการ[[ปฏิรูปเมจิ]] พระสนมโยะชิโกะได้ย้ายมายัง[[โตเกียว]]เมืองหลวงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2413 ตามพระราชประสงค์ พระสนมโยะชิโกะ โยะชิโกะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2450 สิริอายุ 71 ปีเต็ม มีการปลงศพ ณ ป่าช้าโทะชิมะงะโอะกะ เขต[[บุงเกียว (โตเกียว)|เขตบุงเกียว]] กรุงโตเกียว
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==