ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์"

→‎พระประวัติ: แก้บางคำ
(แก้บางคำ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎พระประวัติ: แก้บางคำ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระประวัติ ==
'''พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์''' มีพระนามเดิมว่า '''เจ้าหนานสุริยวงศ์''' เป็นพระโอรสใน[[พระเจ้ากาวิละ]]กับแม่เจ้าโนจาจันทาราชเทวี ในปี พ.ศ. 2368 ได้รับอิสริยยศเป็น "พระยาเมืองแก้ว"<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 1 อักษร ก'', พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2549, หน้า 344</ref> เมื่อพระเจ้ามโหตตรประเทศถึงแก่พิราลัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศเป็น "''เจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ดำรงนพีสีนคร สุนทรทศลักษณเกษตร วรฤทธิ์เดชมหาโยนางคราชวงศาธิบดี เจ้านครเชียงใหม่''"<ref>{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = พระยาประชากิจกรจักร| ชื่อหนังสือ = พงศาวดารโยนก| จังหวัด = นนทบุรี| พิมพ์ที่ = ศรีปัญญา| ปี = 2557| ISBN = 978-616-7146-62-1| จำนวนหน้า = 496}}, หน้า 458</ref> เมื่อลงมาเข้าเฝ้าในปี พ.ศ. 2404 ก็ได้รับเพิ่มยศเป็นพระเจ้านครเชียงใหม่ในราชทินนาม "''พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ดำรงนพีสีนคร สุนทรทศลักษณเกษตร วรฤทธิเดชศรี โยนางคดไนย ราชวงศาธิบดี เจ้านครเชียงใหม่''"<ref>"พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย", หน้า 111</ref>
 
พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ มีพระเชษฐา พระอนุชา และพระขนิษฐา รวม 5 องค์ มีพระนามตามลำดับ ดังนี้
# '''เจ้าหนานไชยเสนา'''
 
'''พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์''' เสด็จขึ้นครองนครเชียงใหม่ ใน [[พ.ศ. 2397]] จนกระทั่งถึงแก่พิราลัยในวันที่ [[29 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2413]] รวมระยะเวลาที่ทรงครองนคร 16 ปี
 
== พระธิดา ==
ผู้ใช้นิรนาม