ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์"

แก้บางคำ
(ย้อนการแก้ไขของ 183.88.178.96 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Chiangmai2499)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(แก้บางคำ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าเชียงใหม่
| พระบิดา = [[พระเจ้ากาวิละ]]
| พระมารดา = [[เจ้าโนจาแม่เจ้าจันทาราชเทวี]]
| พระชายา = [[เจ้าอุษา]]
| พระโอรส/ธิดา = [[เจ้าทิพเกสร]]<br>[[เจ้าอุบลวรรณา]]
ผู้ใช้นิรนาม