เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

แก้บางคำ
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าเชียงใหม่
| พระบิดา = [[พระเจ้ากาวิละ]]
| พระมารดา = [[เจ้าโนจาแม่เจ้าจันทาราชเทวี]]
| พระชายา = [[เจ้าอุษา]]
| พระโอรส/ธิดา = [[เจ้าทิพเกสร]]<br>[[เจ้าอุบลวรรณา]]
ผู้ใช้นิรนาม