ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ"

จำนวนเตียง
(จำนวนเตียง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล โรงพยาบาล|ภาพ=MOPH_logo.jpg|ชื่อ=โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ|ชื่ออังกฤษ=Phu Khiao Chaloem Phra Kiat Hospital|ก่อตั้ง=[[พ.ศ. 2489 ]]|สังกัด=[[กระทรวงสาธารณสุข]]|ประเภท=[[รัฐ]]
[[รายชื่อโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย|โรงพยาบาลทั่วไป]] (รพท.)|ผู้อำนวยการ=นายสุภาพ สำราญวงษ์|จำนวนเตียง=241150 (400241เตียงบริการจริง)|แพทย์=|บุคลากร=|ที่ตั้ง=ที่อยู่149 หมู่ 4 ตำบลผักปัง<br> [[อำเภอภูเขียว]] [[จังหวัดชัยภูมิ]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|36110]]|เว็บไซต์=[http://www.phukieo.net/#&home .phukieo.net]}}
'''โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ''' เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำ[[อำเภอภูเขียว]] ประเภททุติยภูมิ ให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก