ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมชีวเวช"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6522403 สร้างโดย 180.180.181.58 (พูดคุย))
| valign = "top" style="background: Pink " | '''[[คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]]'''
| valign = "top" style="background: Pink " |
 
 
 
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต'''
* [http://www.imi.kmutnb.ac.th/IMI_web/file/Course-IMI.pdf/ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์]
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
| valign = "top" style="background: Pink " |
 
 
 
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต'''
* [http://www.grad.kmutnb.ac.th/curriculum/scine/MMI.pdf สาขาอุปกรณ์การแพทย์]
ผู้ใช้นิรนาม