เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด, 1 ปีที่แล้ว
 
== พระวิหารเล็ก ==
ภายในพระวิหารเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ มีอายุมากกว่า 100 ปี นามว่า หลวงพ่ออินทร์ องค์พระเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐโบกด้วยปูนขาวที่ทำจากเปลือหอยทะเลเผาไฟตำละเอียดผสมกับน้ำอ้อยเคี่ยวแล้วโบกปั้นเป็นองค์พระ เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานเป็นประธานอยู่ที่พระอุโบสถหลังเก่า เมื่อรื้อพระอุโบสถหลังเก่าแล้ว จึงได้ย้ายพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่พระวิหารเล็ก ซึ่งอยู่ใกล้กันกับพระอุโบสถหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน
 
== เจ้าอาวาส ==
130

การแก้ไข