เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น 385 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
 
== ประวัติ ==
ในหนังสือ “ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร” ระบุว่าวัดขันเงินสร้างเมื่อ พ.ศ.2369 แต่เมื่อสืบค้นหลักฐานต่างๆของจังหวัดชุมพร จากกรมการศาสนา จึงทราบว่าวัดขันเงินสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๒๔๐ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙
 
== เจ้าอาวาส ==
130

การแก้ไข