ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศออสเตรเลีย"

(ต้องการบอกข้อมูล)
* [[รัฐเซาท์ออสเตรเลีย]]
* [[รัฐแทสเมเนีย]]
* [[รัฐวิกตอเรีย]] และ
* [[รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย]]
 
 
หลายภูมิภาคนิเวศน์ของออสเตรเลียและสายพันธุ์ทั้งหลายภายในภูมิภาคเหล่านั้น กำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่มนุษย์นำมาด้วย, chromistan, เชื้อราและพันธุ์พืช.<ref>{{cite web|url=http://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive/index.html |title=Invasive species |publisher=Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts |date=17 March 2010 |accessdate=14 June 2010| archiveurl= https://web.archive.org/web/20100629001302/http://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive/index.html| archivedate= 29 June 2010 | deadurl= no}}</ref> พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของรัฐบาลกลางปี 1999 เป็นกรอบกฎหมายสำหรับการป้องกันภัยคุกคามของพืชพันธ์.<ref>{{cite web|url=http://www.environment.gov.au/epbc/about/index.html |title=About the EPBC Act |publisher=Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts |accessdate=14 June 2010| archiveurl= https://web.archive.org/web/20100531084042/http://www.environment.gov.au/epbc/about/index.html| archivedate= 31 May 2010 | deadurl= no}}</ref> พื้นที่ทั่ได้รับการป้องกันจำนวนมากถูกจัดทำขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์ของความหลากหลายทางชีวภาพของออสเตรเลียเพื่อป้องกันและอนุรักษ์ระบบนิเวศที่เป็นหนึ่งเดียว<ref>{{cite web|url=http://www.environment.gov.au/biodiversity/publications/strategy/index.html|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110312021249/http://www.environment.gov.au/biodiversity/publications/strategy/index.html|archivedate=2011-03-12|title=National Strategy for the Conservation of Australia's Biological Diversity |publisher=Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts
|date=21 January 2010 |accessdate=14 June 2010}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.environment.gov.au/biodiversity/publications/strategy/chap1.html |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110313222100/http://www.environment.gov.au/biodiversity/publications/strategy/chap1.html |archivedate=2011-03-13 |title=Conservation of biological diversity across Australia |publisher=Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts|date=19 January 2009 |accessdate=14 June 2010}}</ref> 65 พื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์,<ref>{{cite web|url=http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf |title=The List of Wetlands of International Importance |publisher=[[Ramsar Convention]] |pages=6–7 |format=PDF |date=22 May 2010 |accessdate=14 June 2010}}</ref> และ 16 แหล่งมรดกโลกธรรมชาติได้รับการจัดตั้งขึ้น.<ref name="WHC">{{cite web|url=http://whc.unesco.org/en/statesparties/au|title=Australia|work=UNESCO World Heritage Centre|publisher=UNESCO|accessdate=5 September 2009}}</ref> ออสเตรเลียเป็นอันดับที่ 51 จาก 163 ประเทศทั่วโลกเนื้อ555+ในดัชนีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2010.<ref name="EPI">{{cite web|url=http://epi.yale.edu/Countries|title=2010 Environmental Performance Index|publisher=[[Yale University]]|accessdate=11 November 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20101016012935/http://epi.yale.edu/Countries <!-- Added by H3llBot -->|archivedate=16 October 2010}}</ref>
 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้นในประเทศออสเตรเลียในปีที่ผ่านมา และการป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองที่สำคัญ.<ref>[http://www.environment.gov.au/soe/2006/publications/commentaries/atmosphere/climate-change.html Atmosphere: Major issue: climate change], Australian State of the Environment Committee, 2006.</ref><ref>[http://news.anu.edu.au/?p=335 ANU poll finds 'it's the environment, stupid'], [[Australian National University]]. Retrieved 8 January 2008.</ref> ในปี 2007 รัฐบาลนายรัดด์ครั้งแรกได้ลงนามในตราสาร ของการให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต อย่างไรก็ตาม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของออสเตรเลียต่อหัวอยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุดในโลกที่ ต่ำกว่าเพียงไม่กี่ประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ.<ref>{{Cite news|url=http://www.smh.com.au/news/environment/australias-greenhouse-emissions-twice-world-rate/2007/05/22/1179601374518.html|title=Australia's carbon dioxide emissions twice world rate|publisher=[[The Sydney Morning Herald]]|last=Smith|first=Deborah|date=22 May 2007|accessdate=30 March 2010| archiveurl= https://web.archive.org/web/20100317133709/http://www.smh.com.au/news/environment/australias-greenhouse-emissions-twice-world-rate/2007/05/22/1179601374518.html| archivedate= 17 March 2010 | deadurl= no}}</ref> ปริมาณฝนที่ตกในประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา, ทั้งทั่วประเทศและสำหรับสองในสี่ส่วนของประเทศ<ref>{{cite web|url=http://www.bom.gov.au/climate/change/rerain.shtml|title=Regional Rainfall Trends|publisher=Bureau of Meteorology|accessdate=8 July 2009}}</ref> อ้างอิงถึงข้อความสภาพภูมิอากาศออสเตรเลียปี 2011 ของสำนักอุตุนิยมวิทยา, ออสเตรเลีย มีอุณหภูมิในปี 2011 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เป็นผลมาจากรูปแบบของสภาพอากาศ La Niña อย่างไรก็ตาม " ค่าเฉลี่ย 10 ปีของประเทศยังคงแสดงให้เห็นถึง แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ, ที่ในปี 2002-2011 มีแนวโน้มที่จะมีอันดับในยอดสูงสุดของสองรอบ 10 ปีที่อบอุ่นที่สุดในบันทึกของ ออสเตรเลีย, ที่ 0.52°C สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ".<ref>{{cite web|url=http://www.bom.gov.au/announcements/media_releases/climate/change/20120104.shtml |title=Annual Australian Climate Statement 2011 |publisher=Bom.gov.au |date=4 January 2012 |accessdate=15 April 2012}}</ref> การจำกัดเรื่องน้ำมักจะมีในหลายภูมิภาคและหลายเมืองของออสเตรเลียในการตอบสนองต่อการขาดแคลนเรื้อรัง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในเมืองและภัยแล้งในท้องถิ่น.<ref>{{Cite news| url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7361210.stm |title=Saving Australia's water |publisher=BBC News |date=23 April 2008 |accessdate=1 June 2010}}</ref><ref>{{Cite news| url=http://www.nwc.gov.au/urban/more/national-review-of-water-restrictions-in-australia| archiveurl=https://web.archive.org/web/20120227083656/http://www.nwc.gov.au/urban/more/national-review-of-water-restrictions-in-australia| archivedate=2012-02-27|title=National review of water restrictions in Australia
ผู้ใช้นิรนาม