ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำวิเศษณ์"

ย้อน 1 การแก้ไขของ 58.9.133.21 (พูดคุย): ไม่มีความหมาย.ด้วยสจห.
(ย้อน 1 การแก้ไขของ 58.9.133.21 (พูดคุย): ไม่มีความหมาย.ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
9. ''ประติเษธวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงความปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ เช่น ไม่ ไม่ใช่ มิ มิใช่ ไม่ได้ หามิได้ เป็นต้น เช่น เขามิได้มาคนเดียว หรือ ของนี้ไม่ใช่ของฉัน ฉันจึงรับไว้ไม่ได้
 
10. ''ประติชญาวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ ค่ะ เป็นต้น เช่น ครืนๆ คุณครับมีคนมาหาขอรับ หรือ คุณครูขา สวัสดีค่ะ/ครับ
 
== อ้างอิง ==
4,262

การแก้ไข