ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอวาทปาติโมกข์"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7414197 สร้างโดย 110.164.181.186 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
== คาถาโอวาทปาติโมกข์ ==
{|class="wikitable" style="width:500px;margin:0px auto;"
!อดอนมดนอรกด
! คาถาต้นฉบับ
!ควววววา
! คำแปล
|-
|
เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ
|
นอแ
๏ การไม่กล่าวร้าย 1 การไม่ทำร้าย 1<br/>
ความสำรวมใน[[ปาติโมกข์]] 1<br/>
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 1<br/>
ที่นั่งนอนอันสงัด 1<br/>
ความเพียรในอธิจิต 1<br/>
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
|}
 
โอวาทปาติโมกข์มักถูกกล่าวถึงในแง่หลักธรรม 3 อย่างเดียวว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามพระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง อาจสรุปใจความได้เป็นสามส่วน<ref>http://www.paisarn.com/makhabucha.html วันมาฆบูชา</ref> คือ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ดังนี้
 
=== พระพุทธพจน์คาถาแรก ===
;ทรงกล่าวถึงอุดมการณ์อันสูงสุดของพระภิกษุและบรรพชิตในพระพุทธศาสนานี้ อันมีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอื่น อันอาจเรียกได้ว่า '''อุดมการณ์ 4''' ของพระพุทธศาสนา ได้แก่
# ความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่นักบวชในศาสนานี้พึงยึดถือและเป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจทุกอย่างที่ต้องเจอในชีวิตนักบวช เช่น ประสงค์ร้อนได้เย็น ประสงค์เย็นได้ร้อน
ผู้ใช้นิรนาม