ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์''' อดีต[[รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย|รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ]]คนแรกของ[[ประเทศไทย]] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ]] อดีตเลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ และเป็นอดีตประธานมูลนิธินิสิตเก่า[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
== ประวัติ ==
ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ เกิดเมื่อวันที่ [[18 กันยายน]] [[พ.ศ. 2458]]<ref>[http://www.mwa.co.th/2010/ewt/mwa_internet/ewt_news.php?nid=1635
</ref>สมรสกับคุณหญิงพยอม บิณฑสันต์ มีบุตรบุญธรรม 3 คนได้แก่ นางพัฒนา รุจิระวงค์ [http://pioneer.chula.ac.th/~sbussako/ ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์] คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กย 2560 - ปัจจุบัน<ref>[http://pioneer.chula.ac.th/~sbussako
</ref>และ นายศิริพงศ์ บิณฑสันต์
 
จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก[[โรงเรียนเทพศิรินทร์]] ระดับปริญญาตรี สาขา[[วิศวกรรมไฟฟ้า]] (เกียรตินิยมอันดับ 1) จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ในปี พ.ศ. 2476 ระดับปริญญาโท สาขาไฟฟ้ากำลัง จาก[[สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์]] ในปี พ.ศ. 2481 ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่[[มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน]] แต่เกิด[[สงครามโลกครั้งที่สอง|สงครามโลก ครั้งที่ 2]] ได้ไปเข้าร่วมกับกลุ่ม[[เสรีไทย]]ในประเทศจีน อินเดีย และศรีลังกา ทำให้ได้รับยศทหาร "ร้อยเอก" ในเวลาต่อมา และในปี พ.ศ. 2489 ได้กลับเข้าศึกษาในระดับ[[ปริญญาเอก]] ที่[[มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด]] ในสาขาวิชาไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง The International Water Resources Association (IWRA)
 
ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2509<ref>http://www.eng.chula.ac.th/index.php?q=th/node/2736</ref> และดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยยาวนานถึง 20 ปี (พ.ศ. 2518-2538) <ref>http://www.car.chula.ac.th/halloffame/profile/2/?ref=biography</ref>
 
ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ [[26 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2555]]
1,745

การแก้ไข