ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิสตาลิน"

ไม่มีแหล่งอ้างอิงในเนื้อความ
(→‎ดูเพิ่ม: แก้ไขให้ตรงกับบทความ)
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ไม่มีแหล่งอ้างอิงในเนื้อความ)
ป้ายกำกับ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{อุดมการณ์ทางการเมือง}}
'''ลัทธิสตาลิน (Stalinism)''' หรือ ''สังคมนิยมในประเทศเดียว'' เป็นการตีความทางทฤษฎีและการประยุกต์ ในทางปฏิบัติของหลักนิยม[[มาร์กซิสต์]] (Marxism) ส่วนที่เป็นคุณูปการโดย[[โจเซฟ สตาลิน]] (Josef Stalin) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจครอบงำพรรคคอมมิวนิสต์และกลไกของรัฐบาลใน[[สหภาพโซเวียต]] (Soviet Union) ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษหลังปี [[ค.ศ. 1920]] จนกระทั่งเขาถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี [[ค.ศ. 1953]]
 
สำหรับคุณูปการสำคัญของลัทธิสตาลินมีดังนี้ คือ
สตาลินได้แสดงให้เห็นว่า ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์นี้ นอกจากจะดำเนินการได้ตามแนวทางของ[[ลัทธิมากซ์]] และ [[ลัทธิเลนิน]] (Marxism-Leninism) นี้แล้ว ก็ยังสามารถทำได้โดยวิธีอื่น คือการยึดครองทางทหารโดยมหาอำนาจคอมมิวนิสต์ (อย่างในกรณีที่ [[วันแห่งชัยชนะ (ยุโรปตะวันออก)|สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองยุโรปตะวันออก]] หลัง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]]) ก็ช่วยให้บรรลุเป้าหมายคือการได้ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ หากกรณีที่ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เอื้ออำนวย
 
ว่ากันตามหลักจริง ๆ แล้ว สตาลินมีคุณูปการน้อยต่อหลักนิยมคอมมิวนิสต์ มีการจำกัดตัวเองอยู่เฉพาะในการตีความลัทธิมากซ์และลัทธิเลนิน (Marxism-Leninism) เพื่อนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในยุคของเขาเท่า นั้นเท่านั้นเอง
 
พวกที่เข้ามารับช่วงอำนาจต่อจากสตาลิน ได้ทำการรื้อโครงการของเลนินเสียสิ้น และ ลัทธิสตาลินนี้ก็ได้ถูกประณามว่าเป็นลัทธิที่ส่งเสริมแนวการปกครองแบบ "[[ลัทธิบูชาบุคคล|ยึดตัวบุคคลเป็นหลัก]]" (Cult of Personality) เป็นการปกครองแบบเผด็จการโดยบุคคลคนเดียว ยึดหลักการคนทำผิดไม่ได้ ทำการสถาปนารัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จ ทำการกำจัดพวกที่ถูกระแวงว่าจะเป็นฝ่ายตรงกันข้าม โดยวิธีการกวาดล้าง และใช้ตำรวจลับ มีการจองจำคุมขังพวกที่ไม่เห็นด้วยทางการเมืองนับจำนวนไม่ถ้วนในค่าย "กูลัก"
# แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี
# เกษตรแบบรวมศูนย์
# [[รัฐธรรมนูญแห่งสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2479|รัฐธรรมนูญโซเวียตฉบับปี ค.ศ. 1936]]
 
แม้ถึงจะมีการประณามลัทธิสตาลินนี้อย่างไร แต่ว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอมมิวนิสต์ทั้งในแง่ทฤษฎีและในแง่ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดำเนินการกว่า 30 ปี ในช่วงการปกครองของสตาลินนี้ ก็ยังคงเป็นพื้นฐานของหลักนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ในช่วงที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย
 
== อ้างอิง ==
{{More footnotes|date=December 2008}}
{{รายการอ้างอิง|2}}
 
14,381

การแก้ไข