ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคว้นมคธ"

เพิ่มขึ้น 96 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# พระเจ้าสุสุนาค
# พระเจ้ากาฬาโศก
# พระเจ้าภัทรเสนและพระอนุชา (ปกครองปาฏลีบุตรแบบคณะ)
# พระเจ้ามหานันทิ
 
การสิ้นสุดของราชวงศ์สุสุนาค เกิดจากมหาโจรนันทะทำรัฐประหาร
5

การแก้ไข