เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น 96 ไบต์, 1 ปีที่แล้ว
# พระเจ้าสุสุนาค
# พระเจ้ากาฬาโศก
# พระเจ้าภัทรเสนและพระอนุชา (ปกครองปาฏลีบุตรแบบคณะ)
# พระเจ้ามหานันทิ
 
การสิ้นสุดของราชวงศ์สุสุนาค เกิดจากมหาโจรนันทะทำรัฐประหาร
4

การแก้ไข