ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรละโว้"

 
== '''ประวัติ''' ==
ตามข้อมูลที่ปรากฏ เกี่ยวกับเมืองละโว้   มีข้อมูลอยู่ในพงศาวดารเหนือพอจะสรุปได้ไ[[ด้านมืดของพลัง|ด้]]ว่าเมืองละโว้มีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๑๐๐๒ แล้ว มีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ทางภาคกลางในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีอาณาเขตตั้งแต่ชัยนาทลงมาจนถึงเขตประจวบคีรีขันธ์ ทางด้านตะวันตก จดมะริด ทวาย ด้านตะวันออกจดนครราชสีมา
 
ลพบุรีเคยเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรทวารวดีมาก่อนเคยมีความรุ่งเรืองในด้านพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ ตำนานบูลศาสน์ กล่าวว่าพระเจ้ากรุงละโว้ได้ส่ง พระนางจามเทวี ราชธิดาไปครอง เมืองหิริภุญชัย (ลำพูน)เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนภาคเหนือ
ผู้ใช้นิรนาม