ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

# '''รายชื่อหรือแหล่งเก็บข้อมูลของหัวข้อที่ไม่สัมพันธ์กัน''' ตัวอย่างเช่น คำกล่าว คำพังเพย คติพจน์ หรือรายชื่อบุคคลที่ไม่สัมพันธ์กัน (ทั้งบุคคลจริงและตัวละคร) ถ้าคุณต้องการรวบรวมคำกล่าว คำพังเพย คติพจน์ สามารถเขียนรวมกันได้ใน [[:q:|วิกิคำคม]] ซึ่งเป็นโครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย
# '''รายชื่อวงศ์ตระกูล ลำดับญาติ''' บทความที่เกี่ยวกับชีวประวัติมีไว้สำหรับบุคคลสำคัญ หรือมีชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลเกียรติยศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง หรือแม้แต่ชื่อเสียงในทางลบก็ตาม การวัดความเป็นสาธารณะของบุคคลหนึ่ง ๆ สามารถค้นคว้าวิจัยได้จากแหล่งข้อมูลภายนอก ส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าอาจสามารถระบุและรวมไว้ได้ในบทความอื่น พึงระลึกว่าวิกิพีเดียไม่ใช่สมุดโทรศัพท์หรือฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
# '''สมุดโทรศัพท์หน้าขาว [[สมุดหน้าเหลือง|หน้าเหลือง]]''' การรวบรวมข้อมูลการติดต่ออาทิ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ และที่อยู่อีเมล ไม่ถือว่าเป็นสารานุกรม
# '''ฐานข้อมูลรายชื่อ รายการ ผังออกอากาศ หรือทรัพยากรที่ชี้นำทางธุรกิจ''' ตัวอย่างเช่น บทความเกี่ยวกับสถานีวิทยุ โดยทั่วไปไม่ควรมีรายชื่อของกิจกรรมที่กำลังมาถึง การส่งเสริมในปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ หรือตารางเวลาจัดรายการ เป็นต้น ถึงแม้ว่ากิจกรรมหลัก การส่งเสริม หรือผังรายการในอดีตจะสามารถมีในวิกิพีเดียได้ หน้าอภิปรายของบทความใช้อภิปรายเนื้อหาของบทความ อย่าใช้สำหรับการชี้นำทางธุรกิจ
# '''แคตาล็อกขายสินค้า''' บทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ไม่ควรมีการระบุ[[ราคา]]ไว้ในบทความ จนกว่าราคานั้นจะมี[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|แหล่งอ้างอิง]]และมีเหตุผลที่สำคัญเพื่อที่จะระบุราคา ตัวอย่างเหตุผลสำคัญเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นและหายาก หรือราคาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันตัดราคากัน หรือการอภิปรายเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในอดีต ในทางตรงข้าม ราคาตลาดที่เป็นปกติทั่วไปจะเป็นเพียงแค่เกร็ดความรู้ ซึ่งสามารถแปรผันได้ในวงกว้าง จากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งและตามกาลเวลา ซึ่งไม่เกิดความสำคัญ ดังนั้นรายชื่อของผลิตภัณฑ์จะไม่มีการนำเสนอเป็นราคาตลาด และนอกจากนั้น วิกิพีเดียไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าเพื่อที่จะใช้เปรียบเทียบกับสินค้าชนิดอื่น หรือเป็นตัวเปรียบเทียบราคาสินค้าระหว่างประเทศหรือภูมิภาค