ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== ชั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ===
[[ไฟล์:Direkgunabhorn 5.jpg|thumb|left|200px|เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ด้านหน้ามีรูป[[ครุฑพ่าห์]]สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยา[[สีแดง]] ขอบเป็นสร่ง[[เงิน]] รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ และมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง เบื้องบนมี[[พระมหามงกุฎ]]ทองมีรัศมี]]
 
[[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand) ribbon.png|right|100px]]
'''ทุติยดิเรกคุณาภรณ์''' มีอักษรย่อว่า ท.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 17 จาก 36 ลำดับ<ref name="ลำดับ"/> ประกอบด้วยดวงตรา ดารา และแพรแถบ สำหรับสตรีนั้นดวงตราและดารา จะมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานแก่บุรุษทุกประการ แต่จะมีขนาดย่อมกว่า โดยมีลักษณะ ดังนี้
 
=== ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ===
[[ไฟล์:Direkgunabhorn 4.jpg|thumb|left|200px|เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ด้านหลัง เป็นดุมสีทอง มีอักษร[[พระปรมาภิไธยย่อ]] "ภ.ป.ร." ลงยาสีขาว ]]
 
[[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand) ribbon.png|right|100px]]
'''เบญจมดิเรกคุณาภรณ์''' มีอักษรย่อว่า บ.ภ. มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 35 จาก 36 ลำดับ<ref name="ลำดับ"/> ประกอบด้วย ดวงตรา มีลักษณะอย่างจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
14,362

การแก้ไข