ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 19 || [[พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)]] || พ.ศ. 2525 || 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
|-
| 20 || [[พระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ) ]]|| พ.ศ. 2560 (รักษาการ) <br/>[[20 มกราคม]] [[พ.ศ.2561]] || รักษาการปัจจุบัน
|}
 
4,527

การแก้ไข