เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พรรษา = 67
| อายุ = 87
| วัด = [[สวนโมกขพลาราม|ธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม)]] [[วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร]]
| จังหวัด = [[สุราษฎร์ธานี]]
| สังกัด = [[มหานิกาย]]
| วุฒิ = [[นักธรรมชั้นเอก]]<br/ >[[เปรียญธรรม 3 ประโยค]]
| ตำแหน่ง =อดีตเจ้าอาวาส [[วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร]] อดีตประธานสงฆ์ [[สวนโมกขพลาราม]]
| ตำแหน่ง =
| รางวัล = [[รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก|บุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก]]
| ลิขิต = พุทธทาส.gif
57

การแก้ไข