ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกริก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เว็บไซต์ = [http://www.krirk.ac.th/ www.krirk.ac.th]
}}
'''มหาวิทยาลัยเกริก''' เป็น[[มหาวิทยาลัยเอกชน]] 1 ใน 5 แห่งแรกใน[[ประเทศไทย]] ตั้งอยู่ที่ [[หลักสี่]] [[ถนนรามอินทรา]] กม.1 [[กรุงเทพ]] เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี [[พ.ศ. 2495]] จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี [[พ.ศ. 2538]]<ref>[http://www.mua.go.th/pr_web/know_ohec/university_1.xls รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา]จากเว็บไซต์ สกอ.</ref>
 
== ประวัติ ==
2,635

การแก้ไข